PCK & Partners s.r.o.

Projekčná a statická kancelária, energetická certifikácia.

Sídlo spoločnosti: Kláštorská 9, 821 05 Bratislava, 00421/2 43 63 4022
Prevádzka: BC ONYX, Námestie svätého Egídia 97/42, 058 01 Poprad
office@pck-partners.eu